EIK coaching voor ondernemers

Enneagram Integratie Kunde

Het enneagram is een eeuwenoud psychologisch model dat uitgaat van 9 basis persoonlijkheidstypes. Werken met dit model is werkelijk een feest van herkenning en een boek vol openbaringen. De puzzelstukjes wat betreft je persoonlijkheid vallen moeiteloos in elkaar en je ontdekt je diepste kwaliteiten en valkuilen.

In de rol als ondernemer kan je nog weleens onbewust schuiven in een rol die tegennatuurlijk is en uiteindelijk ongezond. Je talenten worden niet optimaal benut en stress met de daarbij komende negatieve acties-reacties zijn het gevolg. We kunnen vrij eenvoudig achterhalen welk enneagram type dominant is bij jou en hoe je hiermee optimaal kan functioneren in je bedrijf. Nog waardevoller is om dit ook met je collega's / werknemers te doen. Wederzijdse waardering en begrip zal hierdoor onmiddellijk toenemen, om nog maar te zwijgen van de hernieuwde inzichten in elkaars kwaliteiten, waardoor de productie en ontwikkeling een flinke boost krijgt.

Mocht je het enneagram niet kennen dan vind je hieronder een summiere beschrijving van de verschillende types. Kijk alvast welke kernwoorden het best bij jou passen.

Binnen het ontzorg / groeipakket kunnen we desgewenst deze coaching integreren.

 

 

De 9 enneagram types in vogelvlucht

Enneagram type 1: De perfectionist

Een Perfectionist is iemand die heel precies is en zijn verantwoordelijkheid neemt. Een Perfectionist is gericht op perfectie, hij richt er zich dan ook altijd op hoe dingen verbeterd kunnen worden. Het is iemand die precies en nauwkeurig is. Voor een Perfectionist ligt de lat altijd hoog. Het zijn mensen die heel beheerst zijn, ook als het gaat om emoties. Een Perfectionist heeft oog voor detail en is zorgzaam. Hij kan echter ook als kritisch en inflexibel overkomen. Regelmatig ervaren anderen een Perfectionist als (ver)oordelend.

Andere benamingen voor De Perfectionist:

Verbeteraar, Hervormer, Inspecteur, Rechter, Volbrenger, Ondernemer.

Enneagram type 2: De helper

Een Helper is zorgzaam en behulpzaam. Helpers zijn gericht op de relatie en geven je vaak steun. Ze stemmen zich daarbij af op het gevoel van de ander. Helpers zijn optimistisch en genereus. Het zijn aangename mensen die graag in gezelschap zijn. “Nee” zeggen vinden ze niet gemakkelijk, onmogelijk haast. Helpers zijn inschikkelijk en vergeten wat ze zelf belangrijk vinden of willen. Helpers kunnen overmoedig zijn en soms als opdringerig worden ervaren. Sommige Helpers zijn wat dramatisch.

Andere benamingen voor De Helper:

Gever, Assistent, Engelbewaarder, Moeder, Kracht op de achtergrond, Planner, Minnaar.

Enneagram type 3: De winnaar

Een Winnaar is vaak ijverig, snel en doelgericht. Als een Winnaar zijn doel heeft bepaald doet hij er alles aan om dit doel te bereiken. Alles is gericht op succes en resultaat. Winnaars zijn efficiënt en vol zelfvertrouwen. Vaak zijn het energieke mensen met een hoop ambitie, die het risico lopen te veel hooi op hun vork te nemen. Een Winnaar kan soms ongeduldig overkomen en als iemand die weinig aandacht heeft voor gevoelens of relaties. IJdelheid komt vaak voor bij dit type.

Andere benamingen voor De Winnaar:

Druktemaker, Performer, Statuszoeker, Magiër, Streber, Manager.

Enneagram type 4: De romanticus

Een Romanticus is een idealistisch, zorgzaam en empathisch type. Romantici zijn gericht op wat bijzonder is, vaak voelen ze zichzelf anders dan anderen. Dit type is zeer sterk in het aanvoelen van de gevoelens en emoties van anderen. Het gevoel dat ze dan waarnemen ervaren ze als hun eigen gevoel, en dat is zo sterk dat het soms verwarrend is om eigen en andermans gevoel uit elkaar te houden. Romantici hebben vaak een hoge mate van creativiteit, in alle denkbare vormen. Stemmingen kunnen snel wisselen, het ene moment zijn ze “on top of the world” en het andere moment voelen ze zich somber.

Andere benamingen voor De Romanticus:

Artiest, Individualist, Artistiekeling, Beredeneerder, Liefdesjunkie.

Enneagram type 5: De waarnemer

Waarnemers zijn graag op zichzelf, ze hebben genoeg aan zichzelf en trekken zich vaak terug. Het zijn mensen die niet veeleisend zijn en met weinig genoegen nemen. Waarnemers zijn gericht op kennis. Ze zijn onderzoekend, nieuwsgierig en systematisch. In crisis is dit een sterk type, ze blijven rustig en richten zich op de feiten, waarop ze hun analyse en plan van aanpak om tot een oplossing te komen baseren. Dit type heeft moeite met gevoelens delen, vaak hebben ze moeite hun eigen gevoel waar te nemen. 

Andere benamingen voor De Waarnemer:

Wijze man/vrouw, Observator, Denker, Wijsgeer, Filosoof, Informatiejunkie.

Enneagram type 6: De loyalist

Loyalisten zijn betrouwbare mensen die verantwoordelijkheid nemen en zeer loyaal zijn. Die loyaliteit kan zijn naar collega’s, vrienden, gezin, relatie enz. Het zijn goede vrienden waar je op kunt rekenen. Van nature zijn ze nieuwsgierig en plichtsgetrouw. Loyalisten zijn vaak sceptisch en onzeker, denk bijvoorbeeld aan de mensen die vaak zeggen: “ja, maar…..”. De kans is groot dat ze (te) voorzichtig zijn en steeds maar door blijven vragen, dit tot vervelends toe. Afhankelijk van welk Enneagram centrum het meest dominant is zijn er ook Loyalisten die tegenovergesteld zijn en juist onvoorzichtig zijn.

Andere benamingen voor De Loyalist:

Advocaat van de duivel, Achtervolgde achtervolgd, Held, Autoriteit, Rebel.

Enneagram type 7: De avonturier

Avonturiers zijn opgewekt en optimistisch. Het zijn vaak charmante mensen die vrolijk en uitbundig zijn. Ze zijn gericht op mogelijkheden en plezier. Avonturiers zijn spontaan en ondernemen graag dingen. Het zijn snelle denkers die veel ideeën hebben en vindingrijk zijn. Ze hebben overal wel een oplossing voor. Door plezier te maken proberen ze hun pijn te vergeten. Avonturiers zijn niet zo attent en vaak ongericht. In hun doen en laten zijn ze impulsief. Ze negeren de autoriteiten en zijn egoïstisch.

Andere benamingen voor De Avonturier:

Charmeur, Planner, Genotzoeker, Generalist, Dromer, Dwaas, Optimist.

Enneagram type 8: De baas

Bazen zijn gericht op rechtvaardigheid. Ze zijn direct en houden geen rekening met hoe ze overkomen op anderen. Ze zijn zich niet bewust van de impact die hun directe en assertieve gedrag op anderen heeft. Op anderen komen ze lomp, veeleisend, ongeduldig en dominant over. Ze hebben veel zelfvertrouwen en nemen gemakkelijk de leiding. Bazen zijn intens, maar zeker ook beschermend. Als je een Baas in je omgeving hebt zul je merken dat hij je graag helpt, echter dit hij dit voornamelijk pas doet nadat je zijn hulp hebt gevraagd. 

Andere benamingen voor De Baas:

Kampioen, Uitdager, Potentaat, Leider, Strijder.

Enneagram type 9: De bemiddelaar

Bemiddelaars richten zich op harmonie. Ze maken het anderen graag naar hun zin en zijn gemakkelijk in de omgang. Het zijn zorgzame mensen die niemand buiten willen sluiten. Ze hebben een groot aanpassingsvermogen en willen conflicten vermijden. Bemiddelaars cijferen zichzelf vaak weg en hebben moeite met het maken van keuzes en besluiten. Uit ervaring weten ze dat als je een besluit uitstelt het “probleem” zich vanzelf wel oplost. Bemiddelaars zijn bij uitstek mensen die verschillende partijen bij elkaar kunnen brengen.

Andere benamingen voor De Bemiddelaar:

Onderhandelaar, Vredestichter, Bevrijder, Heilige, Liefhebbende, Natuurlijk persoon.